Een printscreen nemen en doormailen

Op een PC kunnen vele foutmeldingen optreden, zodat het voor ons zeer belangrijk is om de exacte foutmelding en de condities waaronder deze fout optreedt te weten om het probleem te kunnen oplossen of nazien.

 

Met meldingen als “mijn Word geeft een fout” kunnen wij niets aanvangen. De simpelste manier is om een foutmelding die op het scherm verschijnt via printscreen op te vangen en dan te kopiëren in Word of andere teksteditor. Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Wanneer u een foutmelding krijgt, sluit die dan niet, deze bevat meestal waardevolle informatie.
  • Veelal worden foutmeldingen gemeld in een kadertje en dikwijls is daar een knop "Details" bij die meer info geeft. Deze extra info zegt u wellicht niets, maar is belangrijk voor ons. Als u dus een foutmelding krijgt en er is een knop "Details" aanwezig in het venster van de foutmelding, druk dan altijd op die knop om de details van de foutmelding te zien.
  • Druk vervolgens op de printscreen-toets op uw toetsenbord (= toets met opschrift “PrintScrn” of “PrtScrn” ; deze bevindt zich op een gewoon toetsenbord (voor Windows) rechts van de F12-toets).
  • U ziet niets gebeuren, toch heeft u nu een printscreen genomen dat vastgehouden wordt op uw klembord. Let wel op, deze printscreen is nog niet bewaard!
  • Start nu een blanco document in Word (of andere editor) en kies dan "Plakken" (via icoontje of via Bewerken => Plakken of via CTRL+V)
  • Alles wat zopas op uw scherm stond (inclusief de foutmelding) wordt dan in Word geplakt. 
  • Sla dit document op en mail of fax het door naar ons (via ons contactformulier of fax 056/42 66 73). Liefst mailen natuurlijk, want dergelijke fax verliest meestal de details en wordt heel onduidelijk.
  • Geef in die e-mail ook een omschrijving met zoveel mogelijk details van wat er fout gaat, wat u probeerde te doen en ook heel belangrijk of het probleem telkens optreedt als u een bepaalde handeling uitvoert of maar sporadisch (m.a.w. kan het probleem gegenereerd worden of niet: dat is zeer belangrijk voor ons als wij dit willen testen).

Opmerking : als het om een foutmelding gaat in Word, dan is het wellicht onmogelijk van die printscreen te plakken in Word (vb. als Word niet meer start). U kunt dan het best via Wordpad werken. Start dit op via START => Uitvoeren: tik daar gewoon in "Wordpad" en klik op OK. De werking van Wordpad komt ongeveer overeen met die van Word. Daarin dus uw printscreen plakken en het document opslaan en doormailen. Indien u uw computer binnenbrengt, zet dan een kopie van de printscreen op uw bureaublad of druk de printscreen af. Vergeet niet ons herstelformulier in te vullen.

Herstelformulier afdrukken

Schermovername